Instal·lació Summer Kisses de Pello Irazu i espai de mediació

Instal·lació Summer Kisses de Pello Irazu i espai de mediació per a famílies

Exposició organitzada per la Fundació “la Caixa”

Portafoli | Següent projecte