Flux de treball

Els nostres serveis inclouen totes les àrees i les activitats del flux de treball per a la producció d’una exposició: disseny, producció, transport i muntatge

Disseny

Projecte museogràfic

 • Creativitat
 • Projecte bàsic
 • Projecte gràfic
 • Amidaments
 • Projecte executiu
 • Cronograma de producció
 • Pressupost
 • Prototips

Disseny gràfic

 • Creativitat
 • Gràfica
 • Disseny editorial
 • Branding
 • Difusió i publicitat

Producció d’audiovisuals

 • Programació interactiva digital
 • Gravació d’imatges i so
 • Postproducció audiovisual
 • Xarxes socials i web

Producció

Fabricació

Tenim tallers especialitzats en la construcció de mobiliari expositiu i construccions efímeres, equipats amb la maquinària necessària per afrontar qualsevol mena de projecte.

 • Fusteria i metal·listeria equipada amb control numèric (CNC)
 • Cabina de lacat, envernissat i pintura
 • Taller de vidre (soldadura UV)
 • Taller de plàstics i metacrilats
 • Producció de maquetes, rèpliques i ficticis

Emmarcat

 • Emmarcats en fusta i alumini
 • Paspartout art de Ph neutre
 • Emmarcats in situ

Gràfica

 • Impressió de gran format
 • Impressió sobre suports rígids
 • Vinils
 • Lletres corpòries

Transport

Transport

 • Flota de camions de diferents capacitats amb control climàtic des de cabina
 • Seguiment i control amb GPS
 • Xarxa d’agents internacionals qualificats
 • Serveis aeroportuaris i tramitacions duaneres
 • Assistència a correus d’obres d’art

Embalatges

 • Mesurament de peces i disseny de l’embalatge més idoni
 • Fabricació de caixes pel transport d’art
 • Gàbies

Emmagatzemant

 • Magatzem de trànsit en diverses localitzacions d’Espanya
 • Unitat climatitzada equipada amb tecnologia d’última generació per garantir la seguretat i el control remot de temperatura i humitat.
 • Magatzem amb paletització automatitzada

Muntatge

Implementació en sala

 • Construcció en fusteria efímera
 • Instal·lacions escenogràfiques
 • Pintura de murs
 • Electricitat

Instal·lació

 • Distribució de mobiliari
 • El muntatge es planifica conjuntament amb el comissari, register, conservadors i correus. Escollint la maquinària o els suports més adequats a les operacions més delicades
 • Tots els tècnics tenen formació especialitzada en la manipulació d’obres d’art
 • Direcció artística i del muntatge
 • Instal·lació de la gràfica
 • Il·luminació
 • Set-up mitjans audiovisuals
 • Sistemes de seguretat i alarmes
 • Dataloguers i mesures de conservació preventiva

Connectat a un flux de treball integrat

Sumar tots els processos en un únic eix de treball permet una gestió més eficaç

Implicar a tots els participants, afavoreix la comunicació directa i empàtica