The Pol a Pol

L’exposició De Pol a Pol  ha estat organitzada per la Fundació “la Caixa” amb la col·laboració de National Geographic 

Portafoli | Següent projecte