Oliva Episcopus

Exposició comissariada per Marc Sureda i organitzada pel Museu Episcopal de Vic

Portafoli | Següent projecte