Passejades de nobel

Exposició amb texts de Xavi Ayén i fotografies de Kim Manresa

Organitzada per la Fundació “la Caixa”

Portafoli | Següent projecte