Art i cinema. 120 anys d’intercanvis

Exposició comissariada per Dominique Païni . Ha estat director de la Cinémathèque française i del Centre national d’art et de culture Georges-Pompidou

Organitzada per la Fundació “la Caixa” en col·laboració amb la Cinémathèque française (Paris)

Portafoli | Següent projecte